Główna Kalendarium Anonse Fotogaleria
OKO 2018 OKO 2017 OKO 2016 OKO 2015 OKO 2014 OKO 2013 OKO 2012 OKO 2011 OKO 2010 OKO 2009

ARCHIWUM:

Szanowni Państwo!


Rozpoczynamy czwartą dekadę w historii Olsztyńskich Koncertów Organowych i pierwszą, chciałoby się rzec, normalną, gdy wziąć pod uwagę kształtowanie się organizacyjnego profilu imprezy i jej artystyczny image.

To, co od ponad 10 lat Państwu proponujemy, po części jako kontynuację, a po części retusz, sprawdza się i, choć nie wszystko jeszcze udało się z naszych planów zrealizować, możemy być dumni z festiwalu rozpoznawalnego w kraju i za granicą - lubianego przez artystów, m.in. z powodu organów, które potrafią zainspirować, ale też i dla coraz liczniejszego grona wiernych słuchaczy.

Oni z kolei mogą liczyć na relaks i muzyczną edukację we wnętrzu gotyckiej świątyni, i, okazjonalnie, także w innych miejscach. Zarówno Koło SPAM, jak i Miejski Ośrodek Kultury, bez którego opieki impreza nasza by znacznie zbladła (nie zapominamy tu, oczywiście, o wsparciu Samorządu Miasta!), to sprawdzone "punkty oparcia", co pozwala na wspólne pracowite moderowanie wielu ofert dla dobra naszych melomanów, ale także, co warto podkreślić, dla dobra samej Muzyki!

Na kształt obecnego sezonu organowego miały wpływ, jak to zwykle bywa, różne pomysły, aspiracje i okoliczności. Chcielibyśmy pochylić się nad twórczością takich twórców, jak Purcell, Haendel, Haydn czy Mendelssohn-Bartholdy, gdyż obchodzimy ich okrągłe rocznice, a akurat wszyscy oni wnieśli coś ciekawego do muzyki organowej. Będziemy kontynuować występy artystów z partnerskich miast, tym razem podkreślimy 10-lecie współpracy z Offenburgiem w Badenii-Wirtembergii. Poza tym, wystąpią muzycy znani nam z minionych sezonów (o niektórych Państwo sami się dopominali!), jak i ci, którym jakoś długo nie udawało się do nas dotrzeć. Nie zabraknie też, jak co roku, "debiutów", cokolwiek pod tym słowem umieścimy. Inauguracyjna Msza św. czy Koncert Jakubowy nie wymagają chyba specjalnej rekomendacji i, mam nadzieję, także nasze tradycyjne "cegiełki na organy", powiązane z festiwalowymi broszurami. To m.in. dzięki nim katedralne instrumenty są utrzymywane na bieżąco, a słuchacze mogą się, chociaż symboliczne, czuć ich protektorami…

W tym roku motywem rozpoznawczym uczyniliśmy niewielki, acz ciekawy element architektoniczny z olsztyńskiej bazyliki - spróbujcie Państwo sami dojść, gdzie "to" się znajduje? Architektura (i inne sztuki piękne) zaistnieje też w recitalu 16.08 - wraz z prawykonaniem symfonii org. "Katedra na Wawelu" prof. Benedykta Konowalskiego, warszawskiego kompozytora i pedagoga. Chcemy, wraz z p. Markiem Marcinkowskim, dyr. Miejskiego Ośrodka Kultury, byście Państwo, w miarę możności, odnajdywali się w tradycji i kulturze europejskiej i nie tyle wyrywkowo, co raczej "całościowo", więc taka połączona formuła czasem się przydaje… Logo naszego festiwalu, wykreowane też w ub. r. w firmie Blenam (jego autorem jest p. Mariusz Dymek), będzie już lepiej wyeksponowane. Ponowimy też zapewne, za aprobatą i z nagrodami naszych Artystów, jakiś muzyczny konkurs, by premiować Wasze przywiązanie do "Koncertów" i świadome w nich uczestnictwo. Polecamy kontakt przez e-mail: oko@organfestival.olsztyn.pl  lub pisząc na adres Stowarzyszenia czy MOK-u (oba na tylnej okładce broszury) Wierzymy, że ta wzajemna otwartość pozostanie naturalnym dopełnieniem recitali i projektów kameralnych, które same w sobie może niezbyt nadają się do spotkań i dyskusji; w zamian za to mogą głębiej wnikać w serca…

Wierzę, że ta 31. edycja Koncertów, z esencją muzyki organowej i kameralnej, będzie dla nas odkrywaniem, jak brzmią znane i mniej znane dzieła na instrumencie o potwierdzonej jakości (małe organy "Terletzki und Söhne" też, oczywiście, pozostaną w użyciu!) oraz, że nadal pozostaniemy oczekiwanym akcentem Olsztyńskiego Lata Artystycznego. Chcę w tym miejscu podziękować wszystkim, którzy na różne sposoby nas wspierali, od instytucji i firm po osoby prywatne, spełniając to, co było zawsze marzeniem śp. ks. infułata Tadeusza Borkowskiego, założyciela Festiwalu - dopowiedzieć wartościową muzyką, w ciekawych interpretacjach to, co w sprawach wiary nie daje się bezpośrednio przekazać słowem...


Jarosław Ciecierski

dyrektor artystyczny festiwalu