Główna Kalendarium

Jarosław Krzysztof Ciecierski

- absolwent PSM I i II st. im. F. Chopina w Olsztynie w kl. organów Wiktora Włudyki (dyplom z wyróżnieniem) i warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina – kl. organów prof.: Feliksa Rączkowskiego i Andrzeja Chorosińskiego; tam też odbył studia na Wydziale Reżyserii Dźwięku.

- wiedzę i umiejętności pogłębiał na kursach mistrzowskiej interpretacji (m.in. u takich prof., jak: Guy Bovet, Istvan Ella, Daniel Roth, Hans i Martin Haselböck, Michel Chapuis, Andre Stricker, Pierze Segond, Gaston Litaize, Piet Kee, Bernard Winsemius, Harald Vogel, Herbert Wulff, Ludger Lohmann, Lorenzo Ghielmi, Olivier Latry, Joachim Grubich, Józef Serafin), zaś u Mariana Sawy, Juliana Gembalskiego i Josa van der Kooy’a doskonalił sztukę improwizacji organowej.

- laureat Ogólnopolskich Przesłuchań Klas Organów (Rzeszów, 1980), uczestniczył w kilku międzynarodowych konkursach, w tym w 1990 był finalistą Concours Suisse w Romainmôtier, dedykowanego muzyce Jehana Alaina. Wwystępuje regularnie w Polsce i wielu krajach Europy jako solista i kameralista, także realizując partie basso continuo. Ma w dorobku liczne kompozycje, opracowania muzyczne, publikacje i nagrania radiowe.

- jest dyplomowanym pedagogiem w Państwowej Szkole Muzycznej im. F. Chopina w Olsztynie, gdzie prowadzi zajęcia z organów, improwizacji organowej, fortepianu, harmonii i kameralistyki, zwłaszcza z muzyką dawną. W roku 2007 został mianowany ekspertem MEN. Był też związany z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, Olsztyńską Szkołą Wyższą im. J. Rusieckiego, Policealnym Studium Aktorskim im. Aleksandra Sewruka, a także ze Studium dla Organistów. W wielu ośrodkach wykładał i prowadził warsztaty wokół improwizacji organowej czy muzyki sakralnej.

- jako organista współpracuje z wieloma kościołami przy oprawie uroczystych liturgii bądź okolicznościowych koncertów – np. w styczniu 2016, z połączonymi chórami zainaugurował w Katedrze Olsztyńskiej Rok Feliksa Nowowiejskiego.

- od roku 1997 działa w zarządzie Koła SPAM w Olsztynie, a od 1999 prowadzi artystycznie Olsztyńskie Koncerty Organowe, jeden z najważniejszych klasycznych festiwali w regionie. Współorganizuje też doroczne koncerty monograficzne pod patronatem SPAM (od 1998), Saloniki muzyczne wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury (ich liczba zbliżyła się do 80) czy Spotkania na Szczycie w swojej szkole muzycznej, obejmujące szeroko rozumianą tematykę organistowską.

- wśród wyróżnień J. Ciecierskiego znajdują się: Nagroda Prezydenta Olsztyna w dziedzinie kultury (2004), odznaczenie MKiS „Zasłużony Działacz Kultury” (2005), Złota Odznaka SPAM (2007), Nagroda Marszałka Województwa w dziedzinie kultury (2009, na 25-lecie pracy art.), Srebrny Krzyż Zasługi (2012), odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2012) oraz medal „Za zasługi dla Muzyki” (2016).